Administrativní správa
-vedení evidence-pasportu objektů,
-kontola a evidence plateb,
-vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek,
-vedení účetnictví a podání daňového přiznání,
-zajištění pojištění nemovitosti,
-veškerá komunikace s dodavateli (elektřiny, plynu, internetu, úklidů, servisu vytahu, servisu kotelny, atp.),
-úschova klíčů a dokumentace,
-servis potřebný pro nájemníky jednotek.

Právní služby
-uzavření nájemních smluv,
-ukončení nájemních vztahů,
-vymáhání pohledávek,
-zápisy a vklady do katastru nemovitostí,
-zastupování vlastníka objektu před státními orgány,
-sledování změn v legislativě.)

Technická správa
-prohlídky nemovitosti za účelem zjištění stavu,
-zajištění povinných i nepovinných revizí,
-dohled u prací spojené s údržbou nemovitosti,
-odečty měřidel,
-zpracování plánu oprav.